Επεμβάσεις – Τομείς εξειδίκευσης

Ο Γενικός Χειρουργός Κυζιρίδης Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την αντιμετώπιση παθήσεων όλου του φάσματος της γενικής χειρουργικής όπως:

  • Χειρουργική κήλης
  • Χειρουργική θυρεοειδούς αδένα παραθυρεοειδών αδένων
  • Επεμβάσεις χοληφὀρων-χολολιθίαση
  • Παθήσεις και χειρουργική πρωκτού
  • Χειρουργική και παθήσεις λεπτού και παχέος εντέρου
  • Επείγουσες παθήσεις
  • Εκτέλεση μικροεπεμβάσεων
  • Δερματικές παθήσεις

Επίσης εξειδικεύεται στη λαπαροσκοπική χειρουργική, στη χειρουργική ογκολογία, στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης και στην κυτταρομειωτική χειρουργική και HIPEC.

Επεμβάσεις – Τομείς εξειδίκευσης

Ο Γενικός Χειρουργός Κυζιρίδης Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την αντιμετώπιση παθήσεων όλου του φάσματος της γενικής χειρουργικής όπως:

Χειρουργικ΄ή κήλης

Οι κήλες είναι παθολογικές καταστάσεις κατά τις οποίες περιεχόμενο της κοιλιακής χώρας προβάλλει διαμέσου μιας οπής ή κάποιου χαλαρού σημείου της κοιλιακής χώρας. Οι πιο συχνές είναι η βουβωνοκήλη, η ομφαλοκήλη, η μηροκήλη, η μετεγχειρητική κήλη και η επιγαστρική κήλη.

Επεμβάσεις χοληφόρων - χολολιθίαση

Η χολολιθίαση ή “πέτρες στη χολή” είναι μία πάθηση που τις περισσότερες φορές απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση. Το είδος της επέμβασης είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και μόνο σπάνια απαιτείται η εκτέλεση της κλασσικής ανοιχτής μεθόδου.

Χειρουργική θυρεοειδούς αδένα - παραθυρεοειδών αδένων

Πραγματοποίηση επεμβάσεων τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις τόσο του θυρεοειδούς αδένα όσο και των παραθυρεοειδών αδένων.

Παθήσεις και χειρουργική πρωκτού

Εξειδικευμένη αντιμετώπιση παθήσεων όπως:
• Αιμορροϊδοπάθεια
• Ραγάδα δακτυλίου
• Περιεδρικό συρίγγιο
• Περιεδρικό απόστημα
• Κονδυλώματα πρωκτού

Χειρουργική και παθήσεις παχέος και λεπτού εντέρου

Ἀντιμετώπιση παθήσεων όπως καλοήθεις ή κακοήθεος όγκοι, εκκολπωματίτιδα, δυσκοιλιότητα.

Επείγουσες παθήσεις

Αντιμετώπιση επείγουσων παθήσεων που συνήθως απαιτούν άμεση παρέμβαση:
• Σκωληκοειδίτιδα
• Χολοκυστίτιδα
• Ειλεός
• Διάτρηση στομάχου
• Διάτρηση εντέρου

Δερματικές παθήσεις

Μία πολύ συχνή δερματική πάθηση που χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση είναι η κύστη κόκκυγος που είναι μία χρόνια φλεγμονή του δέρματος στην περιοχή του κόκκυγα.

Μικροεπεμβάσεις

Στο ιατρείο υπάρχει πλήρως εξοπλισμένος χώρος εκτέλεσης μικροεπεμβάσεων όπως:
• Διάνοιξη αποστημάτων
• Αφαίρεση σπίλων
• Διάνοιξη κύστεων
• Αφαίρεση λιπωμάτων
• Συρραφή τραυμάτων

Λαπαροσκοπική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της γενικής χειρουργικής με εφαρμογή στην αντιμετώπιση των περισσοτέρων παθήσεων της κοιλιακής χώρας.

Χειρουργική ογκολογία

Η αντιμετώπιση των κακοηθών όγκων και των επιπλοκών αυτών αποτελεί αρκετά συχνό καθημερινό πρόβλημα και απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. Η χειρουργική ογκολογία αποτελεί τον κλάδο της γενικής χειρουργικής που ασχολείται με τον τομέα αυτό.

Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση

Η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση οφείλεται στη διασπορά καρκινικών κυττάρων που προέρχονται από διάφορους όγκους και έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία περιτοναϊκών εμφυτεύσεων.

Κυτταρομειωτική χειρουργική και HIPEC

Η κυτταρομειωτική χειρουργική σε συνδυασμό με υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) θεωρείται σήμερα η βασική θεραπεία των παθήσεων με περιτοναϊκή διασπορά.