Η κήλη είναι μία παθολογική κατάσταση κατά την οποία τμήμα του περιεχομένου της κοιλιακής χώρας προβάλλει διαμέσου μιας οπής ή κάποιου χαλαρού σημείου της κοιλιακής χώρας και το οποίο παρατηρούμε ως διόγκωση στο συγκεκριμένο σημείο.

Είδη κήλης

Υπάρχουν πολλοί τύποι κήλης, οι συχνότερες όμως είναι η βουβωνοκήλη, η ομφαλοκήλη, η μηροκήλη, η επιγαστρική κήλη και η μετεγχειρητική κήλη. Πιο σπάνιοι τύποι κήλης είναι η παραστομιακή κήλη και η κήλη του Spiegel.

Ποια είναι τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση μιας κήλης;

Τα κυριότερα αίτια δημιουργίας μιας κήλης και τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα τη χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι:

  • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
  • Ο χρόνιος ή έντονος βήχας
  • Η άρση μεγάλου βάρους
  • Η παχυσαρκία
  • Οι πολλαπλές εγκυμοσύνες
  • Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
  • Η παρουσία ευμεγεθών ενδοκοιλιακών όγκων

Υπάρχουν επίσης οι συγγενείς κήλες οι οποίες υπάρχουν εκ γενετής και δεν οφείλονται σε κάποιο από τα παραπάνω αίτια.

Ποια είναι τα συμπτώματα μιας κήλης;

Συνήθως οι κήλες είναι ασυμπτωματικές και ο λόγος που ο ασθενής οδηγείται στο γιατρό είναι η παρουσία ενός εξογκώματος στην κοιλιακή χώρα. Σε περιπτώσεις μη ανατασσόμενων κηλών μπορεί να εμφανίζεται πόνος στην περιοχή. Στις περιεσφιγμένες κήλες τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά με έντονο πόνο στην περιοχή αλλά και στην κοιλιακή χώρα καθώς επίσης και εμέτους.

Τι είναι η ανατασσόμενη κήλη;

Στην ανατασσόμενη κήλη το περιοχόμενό της ανατάσσεται εύκολα αυτόματα ή με τη βοήθεια χειρισμών εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας.

Τι είναι η μη ανατασσόμενη κήλη;

Στη μη ανατασσόμενη κήλη το περιεχόμενο δεν μπορεί να επανέλθει εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας παραμένοντας συνεχώς ως μόνιμη διόγκωση στην περιοχή.

Τι είναι η περιεσφιγμένη κήλη;

Η περιεσφιγμένη κήλη είναι επείγουσα πάθηση που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Η περίσφιξη έχει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της αιμάτωσης του περιεχομένου η οποία μπορεί να εξελιχθεί τελικά και σε νέκρωση αυτού. Η επέμβαση είναι επείγουσα και κατά τη διάρκεια αυτής ελέγχεται η βιωσιμότητα του περιεχομένου και αποφασίζεται αν αυτό θα αφαιρεθεί.

Πώς γίνεται η διάγνωση μιας κήλης;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση είναι εύκολη με την κλινική εξέταση. Στην περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα παρουσίας κήλης χωρίς να ανευρίσκεται κάποια μπορεί να χρειαστεί η εκτέλεση κάποιας απεικονιστικής εξέτασης.

Πώς αντιμετωπίζεται μια κήλη;

Η αντιμετώπιση της κήλης είναι χειρουργική. Γίνεται σχεδόν πάντα αρχικά με σύγκλειση του χάσματος από το οποίο προβάλλει το περιεχόμενο της κοιλιακής χώρας και ακολούθως με τοποθέτηση πλέγματος για ενίσχυση των τοιχωμάτων.

Πρέπει πάντα να χειρουργείται μια κήλη;

Μια συμπτωματική κήλη θα πρέπει πάντα να χειρουργείται. Στην περίπτωση της ασυμπτωματικής κήλης μπορεί να ακολουθηθεί και ο δρόμος της παρακολούθησης κυρίως σε ασθενείς με συνοδά προβλήματα υγείας.

Ποιο είναι το είδος του χειρουργείου;

Το χειρουργείο μπορεί να γίνει είτε ανοιχτά είτε λαπαροσκοπικά πάντα ανάλογα με το είδος της κήλης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς όπως συνοδές παθήσεις, προηγηθείσες επεμβάσεις, παχυσαρκία κλπ.