Πρόσκληση για συμμετοχή και παρουσίαση εργασίας με τίτλο: “Άμεσα και απώτερα αποτελέσματα κυτταρομειωτικής χειρουργικής και HIPEC” σε στρογγυλή τράπεζα που αφορούσε την κυτταρομειωτική χειρουργική και HIPEC και τη θέση τους στη σύγχρονη χειρουργική ογκολογία. Αθήνα 11-15/11/2023