Τον Οκτώβριο του 2023 ο ιατρός αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με βαθ-μό άριστα, μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής με ερευνητικό αντικείμενο την επίδραση της σιμβαστατίνης στις επιπλοκές από την τοποθέτηση ενδοπεριτοναϊκού πλέγματος σε σηπτικό περιβάλλον.