Από το Σεπτέμβριο του 2023 ο ιατρός είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Δ᾽ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου  με ιδιαίτερη ενασχόληση στη χειρουργική του παχέος εντέρου και του πρωκτού, με ενεργό συμμετοχή στα χειρουργεία, εφημερίες και στο διδακτικό έργο της κλινικής.