Συμμετοχή στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο  «Κυτταρομειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον τοπικά προχωρημένο γυναικολογικό καρκίνο» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μαστολογίας σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., το Σάββατο 15 Μαΐου 2021.

 Παρουσίαση δύο εργασιών με θέμα: 1) Άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα κυτταρομειωτικής χειρουργικής και περιεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας. 2) Προγνωστικοί παράγοντες περιτοναϊκής κακοήθειας-Επιλογή ασθενών προς CRS+HIPEC.