Παρακολούθηση στην Αθήνα από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2019 των εργασιών του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Ογκολογίας, όπου αναπτύχθηκαν όλες οι νέες εξελίξεις στη χειρουργική ογκολογία από Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Παρουσίαση εργασίας με αντικείμενο την δεκαετή εμπειρία στην αντιμετώπιση του μεσοθηλιώματος του περιτοναίου με κυτταρομείωση και υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC).

Συμμετοχή σε επιπλέον τέσσερις εργασίες με αντικείμενο την κυτταρομειωτική χειρουργική και HIPEC οι οποίες παρουσιάστηκαν επίσης στο ίδιο συνέδριο.